Verlaag uw winst en waardeer activa af

Er zijn een aantal mogelijkheden om uw winst te verlagen. Onder voorwaarden kunt u een voorziening vormen voor verwachte uitgaven zoals een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel. 

Als een voorziening niet mogelijk is, kan soms een kostenegalisatiereserve uitkomst bieden. Deze reserve is bijvoorbeeld mogelijk voor groot onderhoud van een bedrijfspand.

Wellicht heeft u nog activa op de fiscale balans die een lagere waarde vertegenwoordigd. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij incourante aandelen of wanneer u incourante voorraad in het magazijn hebt liggen. Binnen de grenzen van goed koopmansgebruik kunt u deze activa afwaarderen ten late van de winst. Onder omstandigheden kan het afwaarderen ook worden toegepast op oninbare vorderingen of bedrijfspanden en kan dit u een flinke aftrekpost opleveren.