augustus 2016

Archief op maand

 • Belastingbesparing in de nieuwe box 3

  Per 1 januari 2017 gaat de belastingheffing veranderen in box 3. Hoewel voor sommigen de lasten goedkoper zullen worden, gaat voor de meeste box 3-belastingplichtigen de heffing omhoog. Daarom is het zaak hier nu al goed naar te (laten) kijken. Door bijvoorbeeld het box 3-vermogen slim te verdelen binnen de familie kan een mooie besparing worden behaald. Hierdoor kan vanaf […]

 • Boek de omzet per partner bij man-vrouwfirma

  Wanneer u met uw partner een man-vrouwfirma (of maatschap) vormt en daarbij allebei declarabele werkzaamheden verricht dan is het raadzaam om voor een omzetverantwoording per partner te zorgen. Dit is belangrijk omdat er dan goed kan worden aangetoond dat u én uw partner beiden recht hebben op diverse fiscale voordelen voor ondernemers. Denk hierbij aan de zelfstandigenaftrek, […]

 • Fiscale afschrijvingsbeperking: wat is de impact?

  Bij het beoordelen of er sprake is van fiscale winst hoeft er geen rekening te worden gehouden met de fiscale afschrijvingsbeperking op gebouwen. Echter, wanneer men een VPB-aangifte gaat verzorgen moet men hier wel rekening mee houden! Afschrijvingsbeperking geldt alleen voor zaken die fiscaal gezien als bedrijfsmiddel worden aangemerkt bijvoorbeeld een gemeentelijke parkeergarage of eigen kantoorpand. […]

 • Werkkamer in huurwoning? Huurkosten volledig aftrekbaar!

  De Hoge Raad is van mening dat etikettering van het huurrecht als ondernemingsvermogen ertoe leidt dat deze huisvestingskosten volledig tot zakelijke lasten mogen worden gerekend. Hier staat wel tegenover dat er vanwege het privégebruik van de woning een bijtelling zal moeten worden toegepast. Een ondernemer in de bouwsector verrichtte nevenwerkzaamheden voor zijn bedrijf vanuit zijn […]

 • Zorg voor zakelijke borgstellingsvergoeding

  U kunt borg staan voor een schuld van uw BV. Als de BV de schuld  niet kan voldoen, kan de bank de borgstelling inroepen. Heeft u de schuld van uw BV voldaan, dan krijgt u een regresvordering op uw BV. U kunt echter vervolgens het verlies op de regresvordering alleen aftrekken van uw inkomen als de borgstellingsovereenkomst zakelijk tot stand is gekomen. Die zakelijkheid […]

 • Toepassing btw-vrijstelling (para)medici verruimd

  Bent u (para)medicus maar niet ingeschreven in het BIG-register, of bent u wel BIG-geregistreerd maar verricht u behandelingen buiten uw BIG-beroep? In dat geval wordt de toepassing van de medische vrijstelling vaak geweigerd. Daarin is sinds kort verandering gekomen omdat de voorwaarden voor toepassing van de medische vrijstelling zijn versoepeld. Van belang is dat u moet kunnen aantonen dat uw behandelingen gelijkwaardig zijn aan de behandelingen van de […]