Toepassing btw-vrijstelling (para)medici verruimd

Bent u (para)medicus maar niet ingeschreven in het BIG-register, of bent u wel BIG-geregistreerd maar verricht u behandelingen buiten uw BIG-beroep? In dat geval wordt de toepassing van de medische vrijstelling vaak geweigerd. Daarin is sinds kort verandering gekomen omdat de voorwaarden voor toepassing van de medische vrijstelling zijn versoepeld. Van belang is dat u moet kunnen aantonen dat uw behandelingen gelijkwaardig zijn aan de behandelingen van de BIG-geregistreerde behandelaar.

Minimale eisen

De minimale eisen waarmee het gelijkwaardige kwaliteitsniveau kan worden aangetoond, betreffen voornamelijk het opleidingsniveau. Dat moet in het algemeen HBO-niveau zijn. Een opleiding op MBO-niveau volstaat alleen als de medische dienst gelijksoortig is aan een behandeling van een BIG-geregistreerde behandelaar waarvoor de Wet BIG een afgeronde MBO-opleiding eist. Het aantonen van het opleidingsniveau wordt veelal gekoppeld aan een accreditatie door een erkende instelling, beroepsorganisatie of instituut. Bovendien moet u in ieder geval beschikken over medische basiskennis of psychosociale basiskennis. Die kennis kan bijvoorbeeld blijken uit een erkend diploma of door een registratie bij een erkende beroepsvereniging en/of overkoepelende organisatie.

Behandelingen arts

Een arts mag de vrijstelling toepassen op alle gezondheidskundige reguliere én alternatieve behandelingen. De van een medische behandeling onafscheidbare onderdelen, zijn eveneens vrijgesteld. Ook als die zijn verricht door een niet-BIG-geregistreerde behandelaar.

Btw-administratie

Verder is van belang dat de aanspraak op de medische vrijstelling moet blijken uit uw administratie. Dat wil zeggen dat u de belaste en vrijgestelde behandelingen apart moet vastleggen in uw administratie.

Tip

De nieuwe criteria voor toepassing van de medische vrijstelling werken terug tot 27 maart 2015. Op die datum deed de Hoge Raad een belangrijke, verruimende uitspraak over het toepassingsbereik van de medische vrijstelling. Deze uitspraak en andere (Europese) rechtspraak waren mede aanleiding voor de hiervoor genoemde versoepeling van de voorwaarden. Heeft u bezwaar aangetekend tegen de btw-aangifte, dan kunt u met deze nieuwe criteria in de hand wellicht het geschil met de Belastingdienst oplossen. Heeft u nog geen bezwaar gemaakt tegen uw btw-aangifte, dan kunt u in ieder geval met terugwerkende kracht tot 27 maart 2015 verzoeken om btw-teruggaaf. Let wel: u moet de gelijkwaardigheid van uw behandelingen kunnen aantonen. Dat zal niet altijd even eenvoudig zijn.