Maandelijkse archieven: december 2016

Fijne feestdagen!

VT Accountants BV wenst iedereen fijne feestdagen en een goed, gezond en ondernemend 2017!! buiten de....

Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2017 verder aangescherpt

Volgend jaar worden de bijtellingscategorieën voor de (lease)auto van de zaak verder aangescherpt. Er bestaan....

Meldplicht datalekken: betere bescherming persoonsgegevens

U legt de persoonsgegevens vast van uw personeel en waarschijnlijk ook van uw cliënten. De regels....

Aflossen op de eigenwoningschuld niet altijd voordelig

U kunt jaarlijks boetevrij aflossen op uw hypotheek. Meestal is dat gelimiteerd tot 10 of....

Vanaf 2017 loonkostenvoordeel bij werknemers met lage lonen

Volgend jaar gaat het nieuwe loonkostenvoordeel voor werknemers met lage lonen van start. Heeft u....

Gewijzigde bijdragen Zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is uitsluitend een werkgeverslast. De werkgeversbijdrage wordt verlaagd van 6,75% in 2016....

Meer tijd voor voorbereidingen op verbod inhoudingen op het minimumloon

De inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen op het minimumloon is uitgesteld tot 1 januari....

Betrek uw partner bij keuze afkoopvariant of spaarvariant pensioen eigen beheer

Het pensioen in eigen beheer wordt waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft. U....

Beding tijdig uitkering bij expirerend lijfrentekapitaal!

Dagelijks moeten we keuzes maken over van alles en nog wat en dan glipt er....

Privévermogen erfgenaam vanaf 1 september 2016 beter beschermd

Per 1 september 2016 bent u beter beschermd bij zuivere aanvaarding van een nalatenschap. Dan treedt....