Beding tijdig uitkering bij expirerend lijfrentekapitaal!

Dagelijks moeten we keuzes maken over van alles en nog wat en dan glipt er weleens iets tussendoor. Meestal zonder grote gevolgen. Bij expiratie van levensverzekeringen kunnen dergelijke vergissingen echter wel vaak grote financiële gevolgen hebben. Vergeet u namelijk om tijdig een uitkering  te bedingen voor een expirerende lijfrente- of goudenhanddrukverzekering? In dat geval bent u niet alleen belasting maar ook revisierente verschuldigd. Tijdig bedingen betekent voor een lijfrenteverzekering ‘binnen een jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de polis expireert’. Voor een goudenhanddrukverzekering geldt een afwijkende termijn: ‘binnen een jaar na de expiratiedatum’.

Tip
Leg, ter voorkoming van onaangename verrassingen achteraf, de einddatum van uw lijfrente- en/of goudenhanddrukverzekering vast in uw agenda.