juli 2018

Archief op maand

 • Waar blijft het UBO-register?

  Dat duurt nog wel even, want de komst van het UBO-register is opnieuw uitgesteld. Het UBO-register bevat informatie over belanghebbenden (Ultimate Benificial Owners) die uiteindelijk eigenaar zijn of zeggenschap hebben over onder meer bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. Het wetsvoorstel wordt nu pas begin 2019 […]

 • Dit jaar uw pensioen afkopen met 25% korting

  Een andere mogelijkheid voor uw in eigen beheer opgebouwde pensioen is afkoop met een korting. Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk. Kiest u er dit jaar voor om uw pensioenaanspraken af te kopen, dan ontvangt u een bedrag ineens in plaats van de jaarlijkse uitkeringen vanaf uw pensioendatum. Over dit bedrag ineens moet u belasting […]

 • Subsidie mogelijk voor Brexitgevolgen

  Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Met de Brexit-voucher kunnen Nederlandse mkb-ondernemingen die belangen hebben in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) subsidie aanvragen. Deze voucher kan worden gebruikt voor de inhuur van een externe deskundige, die onder […]

 • Percentages overgangsregeling afschaffing landbouwregeling bekendgemaakt

  De Belastingdienst en LTO Nederland hebben afspraken gemaakt over de percentages die u kunt gebruiken om de herzienings-btw te bepalen van agrarische producten in opslag, veldinventaris en verbruiksvee. Maakte u voor 1 januari 2018 gebruik van de landbouwregeling, dan kon u de btw bij de aanschaf van goederen en diensten niet in aftrek brengen. Er […]

 • ODV naar uw partner; pas uw testament aan!

  Wanneer u overlijdt en u heeft uw pensioen in eigen beheer omgezet in een ODV, dan behoort uw ODV tot uw nalatenschap. Hierdoor moet uw partner erfgenaam worden, wil hij/zij na uw overlijden recht krijgen op uw ODV-aanspraken. Dit betekent in de praktijk dat u uw testament hierop omzetting zou de pensioenvoorziening op de balans […]

 • De (on)macht van de partner bij omzetting DGA-pensioen

  Vorig jaar kwam er een einde aan de pensioenopbouw in eigen beheer. U kreeg drie mogelijkheden voor de bestaande pensioenaanspraken. Eén van die mogelijkheden is de omzetting van de pensioenaanspraken in een oudedagsverplichting (ODV). Wilt u van deze optie gebruikmaken, dan heeft u daarvoor de toestemming nodig van uw partner en eventuele expartner(s). Maar hij/zij kan niet altijd zomaar weigeren, zo […]