Waar blijft het UBO-register?

Dat duurt nog wel even, want de komst van het UBO-register is opnieuw uitgesteld. Het UBO-register bevat informatie over belanghebbenden (Ultimate Benificial Owners) die uiteindelijk eigenaar zijn of zeggenschap hebben over onder meer bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen.

Het wetsvoorstel wordt nu pas begin 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit meldt minister Hoekstra van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De vertraging wordt ditmaal veroorzaakt door de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, waarover eind 2017 Europees politiek akkoord is bereikt. Deze wijzigingsrichtlijn wijzigt namelijk ook de verplichtingen voor het opzetten van een centraal UBO-register. Zo voorziet deze richtlijn onder meer in een verplichte openbaarheid van een deel van de UBO-informatie. Ook hebben de lidstaten 18 maanden extra tijd gekregen om het UBO-register in te voeren.

Ook een UBO-register voor trusts Minister Hoekstra kondigt in de brief ook de komst aan van een UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies. De implementatie van dit register loopt via een apart wetgevingstraject dat nog moet worden gestart.