maart 2015

Archief op maand

 • ANBI-status geschrapt bij 8.700 instellingen door fiscus

  Sinds 2008 zijn er al zo’n 8.700 ANBI-statussen van goede doelen ingetrokken door de Belastingdienst. Dit bleek uit antwoorden op Kamervragen. Doordat nu ook de online publicatievereisten gelden, moeten de Algemeen Nut Beogende Instellingen opletten om hun fiscale voordelen behouden. De fiscus houdt ongeveer 65.000 ANBI’s in de gaten. Ze controleren onder meer op de verplichting dat de instelling […]

 • Bijtellingscategorieën in 2016 aangescherpt

  Rijdt u in een zuinige (bestel)auto van de zaak? In dat geval heeft u een bijtelling wegens het privégebruik van 0%, 4%, 7%, 14% of 20%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw (bestel)auto. Dat blijft zo tot 2016. Dan worden de bijtellingscategorieën aangescherpt. Het 0%-tarief komt te vervallen. De eerste categorie met een 4%-bijtelling geldt […]

 • Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

  De regeling voor ontslagvergoedingen wordt met ingang van 1 juli 2015 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 1 juli 2015 wordt de ontslagvergoeding een zogenaamde “transitievergoeding” die u verschuldigd bent bij ontslag van uw werknemers. Deze vergoeding bent u straks ook verschuldigd aan werknemers met een tijdelijk dienstverband, mits het arbeidscontract ten minste 24 maanden heeft geduurd. De ontslagroute doet […]

 • Laat uw WOZ-beschikking controleren

  Als het goed is heeft u ondertussen de WOZ-beschikking op uw deurmat gevonden. Deze WOZ-beschikking betreft de waarde van de woning of het gebouw per 1 januari 2014. Het verdient aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren, want het kan zijn dat de gemeente onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen van de economische crisis.  Let […]

 • Proeftijd en concurrentiebeding

  Arbeidscontracten met een duur van 6 maanden of korter mogen sinds begin dit jaar geen proeftijd meer bevatten.  U kunt als werkgever deze regel omzeilen door een iets langer contract dan 6 maanden af te sluiten of door tijdelijk uitzendkrachten in te zetten. Een andere wijziging die op 1 januari 2015 in werking is getreden, […]

 • Onbelast werkkleding vergoeden of verstrekken in 2015

  Verstrekt of vergoedt u werkkleding aan uw werknemers? Onder de ‘oude’ regels van vergoedingen en verstrekkingen kon u werkkleding onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Dit jaar moeten alle werkgevers de werkkostenregeling toepassen. Werkkleding die u ter beschikking stelt en die geheel of gedeeltelijk op de werkplek wordt gebruikt, blijft dan onbelast (nihil waardering). […]

 • Buitenlandse boetes niet meer aftrekbaar

  Nederlandse boetes waren al niet aftrekbaar van de winst. Met ingang van dit jaar zijn ook buitenlandse boetes niet meer aftrekbaar van de winst. Deze wijziging betreft alle buitenlandse boetes, waaronder ook verkeersboetes, mededingingsboetes en milieuboetes. Ook schikkingen (ter voorkoming van strafrechtelijke procedures) vallen binnen het bereik van deze bepaling. Ook buitenlandse boetes die vergelijkbaar […]

 • Voorkom bijbetalen vennootschapsbelasting

  Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting over het jaar 2015, dat kan natuurlijk bij ons! Hiermee voorkomt u namelijk dat uw BV een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als u na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt u het risico daarover (bij de huidige rentestand) […]