Laat uw WOZ-beschikking controleren

Als het goed is heeft u ondertussen de WOZ-beschikking op uw deurmat gevonden. Deze WOZ-beschikking betreft de waarde van de woning of het gebouw per 1 januari 2014. Het verdient aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren, want het kan zijn dat de gemeente onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen van de economische crisis. 

Let op

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking, dan dient u binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar aan te tekenen bij de gemeente, dit verzorgen wij natuurlijk graag voor u! Van belang is dat u zich realiseert dat de WOZ-beschikking niet alleen relevant is voor de gemeentelijke heffingen maar ook voor andere belastingen zoals bijvoorbeeld inkomstenbelasting en schenkbelasting. U kunt geen bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst!

Is de hiervoor genoemde 6 weken-termijn verstreken, dan zit u dus ook vast aan de vastgestelde waarde voor de andere belastingen. Denk hierbij onder andere aan de hoogte van het eigenwoningforfait en de gevolgen voor de afschrijving op gebouwen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.