juni 2017

Archief op maand

 • Actiepunten rondom uw pensioen eigen beheer

  Sinds 1 april 2017 is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer een feit. U moet voor uw verdere pensioenopbouw gebruik maken van de producten van verzekeringsmaatschappijen of banken. Uiteraard kunt u ook via een professionele vermogensbeheerder voor uw pensioen zorgen. Ook vermogensbeheer via uw eigen BV is een alternatief voor de pensioenopbouw in […]

 • UBO-register komt eraan

  Er is een start gemaakt met de komst van het UBO-register. Daarin staat informatie over belanghebbenden (Ultimate Benificial Owners) die uiteindelijk eigenaar zijn of zeggenschap hebben over onder meer BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. Het gaat steeds om natuurlijke personen die meer dan 25% belang […]

 • Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018

  De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. U krijgt als opdrachtgever en opdrachtnemer daardoor geen boetes of naheffingen wanneer achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst pakt wel kwaadwillenden aan. Oorspronkelijk was de handhaving van […]

 • Van algemene naar beperkte huwelijksgemeenschap

  Als u nu trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en u regelt onderling verder niets, dan bent u gehuwd/geregistreerd in algemene gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat vanaf dat moment al uw bezittingen en schulden worden samengevoegd en u ieder voor de helft daarvan eigenaar bent.  Dit basisstelsel gaat vanaf 1 januari 2018 veranderen. […]

 • Verhoging minimumloonjeugdloon

  Een 22-jarige werknemer heeft vanaf 1 juli 2017 recht op het volledige wettelijk minimumloon. In 2019 geldt dit voor een werknemer van 21 jaar. Daarnaast wordt het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 verhoogd voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. Compensatie werkgevers voor verhoging minimumjeugdloon Werkgevers krijgen over de tweede helft van 2017 […]

 • Toestemming partner afkoop of omzetting ODV

  Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot afkoop of de omzetting in de ODV moet uw (ex-) partner schriftelijk toestemming geven. Uw (ex-)partner heeft bij echtscheiding in principe recht op een deel van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Als gevolg van de keuze voor afkoop of spaarvariant verspeelt hij/zij deze rechten bij een […]

 • Meer duidelijkheid over vervallen minimumlooptijden

  In januari berichtten we u dat de minimumlooptijden van 15 en 20 jaar voor het belastingvrij in box 1 benutten van een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) of een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) geheel zouden vervallen. Toen was echter nog niet duidelijk per wanneer dit zou gebeuren. […]