Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. U krijgt als opdrachtgever en opdrachtnemer daardoor geen boetes of naheffingen wanneer achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking.

De Belastingdienst pakt wel kwaadwillenden aan. Oorspronkelijk was de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2018. Omdat het nieuwe kabinet hier opnieuw keuzes in zal moeten maken, kiest staatssecretaris Wiebes voor het opschorten van de handhaving met een halfjaar. U krijgt als opdrachtgever en opdrachtnemer zo voldoende tijd om uw werkwijze aan te passen.