juni 2015

Archief op maand

 • Straks digitaal contact met de Belastingdienst

  In het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer is de wettelijke basis geregeld voor het verplicht gaan stellen van digitale berichten van de Belastingdienst aan de belastingplichtige. Daarbij is het streven om het berichtenverkeer met u op langere termijn uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden. Dit zou een verbetering van de dienstverlening en een verlaging van […]

 • Geen BGL, geen VAR, wat dan wel?

  U weet als zzp’er dat u uw opdracht fiscaal moet beoordelen. De VAR (verklaring arbeidsrelatie) biedt hiervoor enige uitkomst maar deze zal in de toekomst verdwijnen. De VAR zou vervangen worden door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Echter, van verschillende kanten is er kritiek gekomen en zijn er kanttekeningen geplaatst bij het wetsvoorstel BGL. Wat […]

 • Eerder verhoging AOW-leeftijd

  De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van drie maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van vier maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd in 2018 66 jaar en in 2021 67 jaar. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Er komt een overbruggingsregeling om te voorkomen dat mensen die zich niet hebben kunnen […]

 • Heeft u al een energielabel ontvangen?

  Als huiseigenaar heeft u een voorlopig energielabel voorzien van een indicatie van de energiezuinigheid van uw woning ontvangen. De indicatie is onder andere gebaseerd op gegevens uit het Kadaster. Als u uw woning verkoopt of verhuurt, dan moet u over een definitief energielabel beschikken. Het voorlopige energielabel moet u definitief maken via deze website van de Rijksoverheid. Vindt […]

 • Heldere pensioenafspraken?

  Heeft u in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer pensioenafspraken gemaakt? Zo ja, zijn die dan zo eenduidig geformuleerd dat er geen verschil van mening kan ontstaan over de aard van de pensioenovereenkomst?  Dit is van belang bij een pensioen dat u bij een verzekeraar heeft ondergebracht. De aard van het pensioen bepaalt namelijk wat u […]