Let op bijtelling bij achtereenvolgende lease auto’s

Rijdt uw werknemer in een kalenderjaar in meerdere auto’s van de zaak en wil hij onder de bijtelling uitkomen? In dat geval moet hij voor elke auto een rittenadministratie bijhouden. Daaruit moet blijken dat hij het hele jaar minder dan 500 kilometer privé heeft gereden. Dit geldt evenzeer voor een 0%-auto.

Dit blijkt ook uit de volgende casus. Een werknemer rijdt in een kalenderjaar eerst in een auto van de zaak met 25% bijtelling en later in een auto met 0% bijtelling. Alleen voor de 25%-auto houdt hij een rittenadministratie bij. Volgens de rechtbank wordt de grens van 500 kilometer per jaar niet vastgesteld per auto, maar gaat het om het privégebruik van alle in dat jaar ter beschikking gestelde auto’s. Doordat de werknemer maar voor één auto een rittenadministratie had bijgehouden, kon hij niet aantonen dat hij minder dan 500 km privé had gereden. Hij had dus ook voor de auto met 0% bijtelling een rittenadministratie moeten bijhouden. De Belastingdienst heeft terecht loonheffingen nageheven voor de eerste auto.

Let op

Als de werknemer het hele jaar een 0%-auto ter beschikking heeft, leidt het ontbreken van een rittenadministratie niet tot een bijtelling. Immers, die is nihil. Maar als in datzelfde jaar een auto met 4%, 7%, 14%, 20%, of 25% bijtelling ter beschikking is gesteld, leidt het ontbreken van een rittenadministratie tot een bijtelling voor die auto.

Tip

U kunt discussies over de bijtelling en het risico op naheffingen bij uw werknemer neerleggen. Daarvoor moet uw werknemer een ‘Beschikking geen privégebruik auto’ bij de Belastingdienst aanvragen en aan u overhandigen. Een eventuele naheffingsaanslag wordt dan aan uw werknemer opgelegd, tenzij de Belastingdienst kan aantonen dat u bekend was met het feit dat er met de auto meer dan 500 kilometer privé is gereden.