juli 2015

Archief op maand

 • De medebelanghebbende beschikking in de WOZ

  Wanneer een gehuwd paar in gemeenschap van goederen zijn getrouwd hebben ze allebei recht op een WOZ-beschikking voor de echtelijke woning. Als de WOZ-beschikking op naam van de ene staat dan kan de andere echtgenoot een zogeheten medebelanghebbende beschikking WOZ aanvragen. Deze tweede beschikking heeft een geheel eigen bezwaar- en beroepstermijn. Voorwaarde voor deze tweede […]

 • Pensioenverevening: toch maar uitsluiten

  Wanneer u als DGA (directeur-grootaandeelhouder) pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd dan zal uw BV een enorm dekkingstekort hebben doordat de fiscale waardering bij pensioenverplichtingen slechts een fractie is van de economische waarde. Bij een echtscheiding krijgt u dan een afrekening voorgeschoteld waar u niet aan kunt voldoen omdat uw ex volgens de Wet pensioenverevening […]

 • Uw lijfrentekapitaal: goed plannen loont!

  Als uw lijfrentepolis binnenkort tot uitkering gaat komen dan moet u nu in actie komen. Biedt deze polis uitsluitend de mogelijkheid om te kiezen voor een levenslange uitkering of kan er ook in tijdelijke vorm worden uitgekeerd? Wanneer u de uitkering van de lijfrente kunt rekken tot na uw AOW-leeftijd dan betaalt u over dit […]

 • Let op met buitenlandse uitzendkrachten

  Als u gebruik maakt van personeel uit het buitenland en dit regelt via een buitenlands uitzendbureau dan moet u (als inlener – een zogeheten materieel werkgever) er rekening mee houden dat de belastingplicht voor deze uitzendkrachten meteen ingaat vanaf de dag van tewerkstelling in Nederland. Materieel werkgeverschap houdt in dat u leiding geeft en toezicht […]

 • Vakantiekrachten: waar moet ik op letten?

  De vakantie staat voor de deur en veel bedrijven kiezen ervoor om vakantiekrachten in te zetten in deze periode. Waar moet u op letten bij de inhuur van deze tijdelijke werknemers? Er gelden specifieke regels voor jonge werknemers (tot 18 jaar) met betrekking tot het werk wat gedaan wordt en de arbeidstijden. Jongeren van 13 […]

 • Controleer de lening van uw BV

  Leent u geld van uw BV? Wees er dan van bewust dat de Belastingdienst de lening kan kwalificeren als verborgen winstuitkering, waarover inkomstenbelasting wordt geheven. Waar moet u op letten? De lening dient zakelijk te zijn. U dient zich af te vragen of een willekeurige derde partij zo’n lening ook zou zijn aangegaan. Twijfelt u […]

 • Reminder informatieplicht voormalige ANBI’s

  Vanaf 2015 hebben ook in Nederland gevestigde voormalige ANBI’s informatieplicht, op straffe van een boete. De ANBI moet de informatie over 2014 vóór 1 september 2015 aanleveren. Wordt de ANBI geliquideerd of verhuist zij naar het buitenland? In dat geval vervalt de informatieplicht alleen voor de toekomst. Tip Wilt u als bestuurder voor de toekomst geen […]

 • Volledig giraal uitbetalen netto minimumloon

  U mag per vandaag (1 juli 2015) geen bedragen meer inhouden op het minimumloon of een deel daarvan uitbetalen als onkostenvergoeding. Dit is onder meer opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die is bedoeld om zogenoemde schijnconstructies te bestrijden die zijn opgezet om regels en cao-afspraken te omzeilen. Op het minimumloon mogen nog slechts loonheffingen […]