Afkopen lijfrentepolis vaak fiscaal niet aantrekkelijk

Verkeert u in financiële nood en moet u noodgedwongen uw pensioenpot legen? Denk daar nog eens goed over na. U betaalt hier mogelijk 72% belasting over. De Belastingdienst houdt bij het afkopen van een lijfrente standaard 52% aan inkomstenbelasting in. Daarbovenop heft zij 20% revisierente, een soort belastingboete die is bedoeld om de overheid te compenseren voor het feit dat zij renteverlies lijdt door het belastinguitstel.