oktober 2015

Archief op maand

  • Uitbetaling Belastingdienst, één rekeningnummer

    Sinds 1 juli 2015 betaalt de Belastingdienst toeslagen, teruggaven inkomstenbelasting of de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet alleen nog maar uit op een geverifieerd bankrekeningnummer dat op naam staat van de belastingplichtige of toeslaggerechtigde. Tot die datum gold nog een overgangsperiode. Ongeveer 85.000 mensen hebben nog geen bankrekeningnummer geverifieerd. De betalingen aan hen zijn stopgezet en hun […]

  • Verruiming premiekorting aannemen jongeren

    De premiekortingsregeling voor het aannemen van werkloze jongeren van 18 tot 27 jaar is per 1 juli 2015 uitgebreid. U kunt al gebruikmaken van de premiekorting als u een werkloze jongere een arbeidscontract aanbiedt voor minimaal 24 uur per week. Tot 1 juli 2015 kwam u pas in aanmerking voor de premiekorting als u een […]

  • Transitievergoeding voor kleine werkgevers

    Bent u een kleine werkgever met gemiddeld minder dan 25 werknemers en verkeert uw bedrijf in zwaar weer? U kunt dan tot 1 januari 2020 gebruikmaken van een overgangsregeling bij de Wet werk en zekerheid als u na 1 juli 2015 werknemers moet ontslaan om bedrijfseconomische redenen. U betaalt dan een veel lagere transitievergoeding omdat […]