Uitbetaling Belastingdienst, één rekeningnummer

Sinds 1 juli 2015 betaalt de Belastingdienst toeslagen, teruggaven inkomstenbelasting of de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet alleen nog maar uit op een geverifieerd bankrekeningnummer dat op naam staat van de belastingplichtige of toeslaggerechtigde. Tot die datum gold nog een overgangsperiode. Ongeveer 85.000 mensen hebben nog geen bankrekeningnummer geverifieerd. De betalingen aan hen zijn stopgezet en hun rekeningnummers zijn gedeactiveerd. Zij ontvangen nogmaals een brief om het juiste rekeningnummer door te geven.