Let op met buitenlandse uitzendkrachten

Als u gebruik maakt van personeel uit het buitenland en dit regelt via een buitenlands uitzendbureau dan moet u (als inlener – een zogeheten materieel werkgever) er rekening mee houden dat de belastingplicht voor deze uitzendkrachten meteen ingaat vanaf de dag van tewerkstelling in Nederland.

Materieel werkgeverschap houdt in dat u leiding geeft en toezicht houdt op de buitenlandse arbeidskrachten en het werk dat zij uitvoeren voor uw rekening en risico plaatsvindt. Dit is bij inlening al snel het geval.

Het buitenlandse uitzendbureau (die de werknemers uitleent) zal dan vanaf de tewerkstelling van de arbeiders in Nederland loonheffing gaan inhouden en afdragen. Vaak gebeurt dit niet omdat het uitzendbureau er van uitgaat dat in Nederland de belastingplicht pas ingaat wanneer de werknemers meer dan 183 dagen in Nederland verblijven. Dat is namelijk normaal gesproken de termijn in belastingverdragen. Deze termijn is echter niet van toepassing bij materieel werkgeverschap.

Let op

Wanneer het buitenlandse uitzendbureau de te betalen loonheffing niet afdraagt dan kan de belastingontvanger u daarvoor aanspreken op basis van de inleneraansprakelijkheid. U kunt dit risico indammen door een gedeelte van het factuurbedrag op een g-rekening te storten, vraag dit na bij de buitenlandse uitlener.