Vakantiekrachten: waar moet ik op letten?

De vakantie staat voor de deur en veel bedrijven kiezen ervoor om vakantiekrachten in te zetten in deze periode. Waar moet u op letten bij de inhuur van deze tijdelijke werknemers?

Er gelden specifieke regels voor jonge werknemers (tot 18 jaar) met betrekking tot het werk wat gedaan wordt en de arbeidstijden. Jongeren van 13 en 14 jaar mag u inzetten voor karweitjes in en om het huis/in de buurt en licht niet-industrieel werk. De arbeidstijd voor deze groep is maximaal 12 uur per week in de schoolperiode en 35 uur in de vakantie.

15 jarigen mogen licht zelfstandig, niet-industrieel werk doen. Ook voor deze groep geldt een maximum van 12 uur per week in de periodes dat de jongere naar school moet en tijdens de vakantie is dit 40 uur per week.

Scholieren met de leeftijd van 16 en 17 jaar mogen meer doen, zij kunnen bijna elk soort werk verrichten zolang het maar niet gevaarlijk is. In de vakantieperiode mogen ze maximaal 45 uur werken.

Deze regels worden gecontroleerd door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Een overtreding van deze regelgeving kan € 200,- per werknemer bedragen.

Ook bent u verplicht het minimumloon te betalen aan de scholieren, dit is een vast percentage van het volwassenen minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar (€1.507,80 per maand). Het percentage varieert per leeftijd: van 30% bij 15 jarigen tot 85% bij de leeftijd van 22. Als de scholier zijn of haar verjaardag viert tijdens het dienstverband, dan dient u meteen het minimumloon aan te passen en te verhogen naar het juiste bedrag. Wanneer u toch minder betaald loopt u het risico door het SZW te worden gecontroleerd en voor dit vergrijp een boete te krijgen van maximaal € 10.000,- per werknemer.

Sommige sectoren hebben bijzondere regelingen met betrekking tot premies werknemersverzekeringen, zoals in de horeca, bouw en agrarische bedrijven. In die gebieden kennen de werknemers met een contract tot één jaar hogere premies dan werknemers met langere contracten, dit in verband met een verhoogd werkloosheidsrisico. Vaak zullen de scholieren een kort arbeidscontract hebben en vallen dus in deze hogere categorie. Dit kunt u vermijden door met de scholier een overeenkomst af te sluiten voor ten hoogste acht weken.

Per 1 juli is de ketenregeling gewijzigd. Volgens de nieuwe regelgeving ontstaat een vast arbeidscontract als werkgever en werknemer meer dan drie elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten afsluiten of langer dan twee jaar gebruik maken van elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten. Wanneer er 6 maanden of meer tussen twee overeenkomsten zit dan is dit niet van toepassing.

Ook als de scholieren (< 18 jaar) maximaal 12 uur werken is deze ketenregeling niet van toepassing maar als ze daar boven komen dan moet u opletten dat u dezelfde scholieren die in de zomer bij u hebben gewerkt niet nogmaals inhuurt met kerst.

Voor wat betreft de loonheffing kunnen werkgevers de studenten- en scholierenregeling toepassen. De werkgever kan maximaal van de loonheffingskorting gebruik maken door de verdiensten over een kalenderkwartaal te verspreiden. Op deze manier worden er minder loonbelasting en premies ingehouden, hierdoor wordt aangifte middels een P-biljet door de scholier ook overbodig. De betreffende scholier moet u wel toestemming geven, de Belastingdienst heeft daar een standaardformulier voor.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder!