Reminder informatieplicht voormalige ANBI’s

Vanaf 2015 hebben ook in Nederland gevestigde voormalige ANBI’s informatieplicht, op straffe van een boete. De ANBI moet de informatie over 2014 vóór 1 september 2015 aanleveren. Wordt de ANBI geliquideerd of verhuist zij naar het buitenland? In dat geval vervalt de informatieplicht alleen voor de toekomst.

Tip

Wilt u als bestuurder voor de toekomst geen administratieve verplichtingen meer hebben, dan is het raadzaam om de ANBI te liquideren (of te verplaatsen naar het buitenland).

Let op

Wanneer een ANBI zijn ANBI-status verliest, zijn de giften aan die ANBI niet meer aftrekbaar. Een gift aan een voormalige ANBI blijft echter aftrekbaar, zolang de ANBI-status in het register van de Belastingdienst wordt vermeld. Dit is alleen anders ingeval van kwader trouw van de schenker.