Revisierente ondanks verlies bij afkoop lijfrente

Een man heeft een lijfrentepolis waarvan hij de premies steeds in aftrek heeft gebracht. De polis expireert in 2018, maar de man koopt de polis al in 2010 af. De afkoopsom bedraagt minder dan de premies die hij tot dan toe heeft gestort. De man moet belasting betalen over de afkoopsom, maar ook 20% revisierente. Volgens het Hof Amsterdam is dit terecht. De inspecteur heeft de wettelijke regeling juist toegepast. De wetgever mag het rentenadeel dat de staat heeft geleden op forfaitaire wijze compenseren als niet (meer) wordt voldaan aan de voorwaarden van de lijfrentefaciliteit. Het geleden verlies op de afkoop verandert dat niet. 

Let op

Afkoop van een lopende lijfrentepolis waarvan de premie steeds in aftrek is gebracht, is fiscaal niet aantrekkelijk. De afgetrokken premies worden teruggenomen en belast als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Dat gebeurt dus ook als de polishouder meer premie heeft betaald dan de verzekeraar aan afkoopsom uitkeert. Daar komt dan de revisierente nog bij.

Tip

Er is wel een escape mogelijk, namelijk wanneer de afkoopsom voor de lijfrente in één keer wordt uitbetaald waarbij de afkoopsom niet meer bedraagt dan € 4.280,-. In dat geval wordt de afkoopsom belast als een gewone lijfrente en wordt er geen revisierente in rekening gebracht. Heeft u een kleine lijfrentepolis en overweegt u tot afkoop over te gaan, controleer dan eerst of de afkoopsom lager is dan € 4.281,-. Afkoop wordt anders een dure grap.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact met ons op!