Volledig giraal uitbetalen netto minimumloon

U mag per vandaag (1 juli 2015) geen bedragen meer inhouden op het minimumloon of een deel daarvan uitbetalen als onkostenvergoeding. Dit is onder meer opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die is bedoeld om zogenoemde schijnconstructies te bestrijden die zijn opgezet om regels en cao-afspraken te omzeilen.

Op het minimumloon mogen nog slechts loonheffingen en pensioenpremies worden ingehouden. De netto-uitkomst hiervan moet u op de bankrekening van de werknemer storten.

Let op

Betaalt u toch contant uit, dan riskeert u een boete. De verplichte girale betaling geldt overigens niet voor huishoudelijk personeel en evenmin voor de vakantiebijslag.