De medebelanghebbende beschikking in de WOZ

Wanneer een gehuwd paar in gemeenschap van goederen zijn getrouwd hebben ze allebei recht op een WOZ-beschikking voor de echtelijke woning. Als de WOZ-beschikking op naam van de ene staat dan kan de andere echtgenoot een zogeheten medebelanghebbende beschikking WOZ aanvragen. Deze tweede beschikking heeft een geheel eigen bezwaar- en beroepstermijn. Voorwaarde voor deze tweede WOZ-beschikking is dat de medebelanghebbende beschikking een fiscaal belang heeft.