Pensioenverevening: toch maar uitsluiten

Wanneer u als DGA (directeur-grootaandeelhouder) pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd dan zal uw BV een enorm dekkingstekort hebben doordat de fiscale waardering bij pensioenverplichtingen slechts een fractie is van de economische waarde. Bij een echtscheiding krijgt u dan een afrekening voorgeschoteld waar u niet aan kunt voldoen omdat uw ex volgens de Wet pensioenverevening recht heeft op de helft van de tijdens de huwelijksperiode opgebouwde ouderdomspensioenrechten, plus het recht op nabestaandenpensioen. Dit samen komt neer op iets meer dan de helft van de pensioenaanspraak.

In een eerder geval heeft de belastingrechter beslist dat de DGA de waarde van die pensioenaanspraak in beginsel moet uitkeren aan de ex. De kans is zeer groot dat uw BV dit niet overleeft. Deze afrekening kunt u voorkomen door een overeenkomst op te stellen tussen u en uw partner om van deze verevening af te zien, dit moet dan ook in de huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.