Straks digitaal contact met de Belastingdienst

In het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer is de wettelijke basis geregeld voor het verplicht gaan stellen van digitale berichten van de Belastingdienst aan de belastingplichtige. Daarbij is het streven om het berichtenverkeer met u op langere termijn uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden.

Dit zou een verbetering van de dienstverlening en een verlaging van de administratieve lasten met zich meebrengen. Dit vergt wel van u dat u hierbij omschakelt naar digitaal.