Geen BGL, geen VAR, wat dan wel?

U weet als zzp’er dat u uw opdracht fiscaal moet beoordelen. De VAR (verklaring arbeidsrelatie) biedt hiervoor enige uitkomst maar deze zal in de toekomst verdwijnen.

De VAR zou vervangen worden door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Echter, van verschillende kanten is er kritiek gekomen en zijn er kanttekeningen geplaatst bij het wetsvoorstel BGL. Wat nu?

De Belastingdienst gaat opdrachtgevers vooraf zekerheid geven over de gevolgen voor de loonheffingen van contracten met zzp’ers aan de hand van aan hen voorgelegde overeenkomsten van opdracht. Dit alternatief voor de BGL kwam tot stand na overleg met vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties.