Toestemming partner afkoop of omzetting ODV

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot afkoop of de omzetting in de ODV moet uw (ex-) partner schriftelijk toestemming geven.

Uw (ex-)partner heeft bij echtscheiding in principe recht op een deel van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Als gevolg van de keuze voor afkoop of spaarvariant verspeelt hij/zij deze rechten bij een mogelijke echtscheiding. Hij/zij wil wellicht wel instemmen met de afkoop of omzetting als u tegenover het verlies van zijn/haar pensioenrechten voldoende compensatie biedt. Het is daarom van het grootste belang dat uw (ex-)partner deugdelijk wordt geïnformeerd en dat u hem/haar betrekt bij de keuze die u wilt maken ten aanzien van uw pensioen in eigen beheer.

Stemt de partner niet in met de afkoop of met de omzetting in een ODV? Dan worden de eigenbeheeraanspraken bevroren.