Actiepunten rondom uw pensioen eigen beheer

Sinds 1 april 2017 is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer een feit. U moet voor uw verdere pensioenopbouw gebruik maken van de producten van verzekeringsmaatschappijen of banken.

Uiteraard kunt u ook via een professionele vermogensbeheerder voor uw pensioen zorgen. Ook vermogensbeheer via uw eigen BV is een alternatief voor de pensioenopbouw in eigen beheer. Voor de al opgebouwde aanspraken krijgt u 3 keuzemogelijkheden: afkoop van uw bestaande pensioenaanspraken met een korting, omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) of de premievrije voortzetting van uw pensioenregeling. Uw keuze moet u kenbaar maken in 2017, 2018 of 2019.

Let op

Kiest u voor afkoop of omzetting in een ODV dan bent u verplicht om de Belastingdienst hierover te informeren. Hiervoor is een speciaal formulier op de site van de Belastingdienst geplaatst. Dit formulier moet mede worden ondertekend door uw partner en eventueel ook uw ex-partner(s).

Leg keuzes vast

Of u nou voor afkoop, omzetting in een ODV of voor premievrij voortzetten kiest, het is belangrijk dat u de uitwerking van uw keuze vastlegt in een overeenkomst tussen u en uw BV. Ingeval van afkoop of omzetting in een ODV is het aan te raden om nu al secuur vast te leggen hoe uw echtgeno(o)t(e) bij een toekomstige echtscheiding wordt gecompenseerd voor het prijsgeven van zijn/haar rechten.

Aanpassing overeenkomst(en) extern verzekerd pensioen

Wanneer u ook buiten uw BV verzekerd pensioenkapitaal heeft, is het niet nodig om de overeenkomst met de professionele verzekeraar aan te passen. U moet wel de pensioenovereenkomst tussen u en uw BV aanpassen als het de bedoeling is dat er ook na 1 juli 2017 aanspraken worden opgebouwd bij de verzekeraar. Zo moet worden bepaald dat het niet meer mogelijk is om het extern verzekerde kapitaal na 1 juli 2017 over te boeken naar uw BV. U mag het extern verzekerde deel ook niet meer aanvullen met eigenbeheeraanspraken.

Let op

Heeft u vóór 1 juli 2017 extern verzekerd kapitaal teruggehaald naar uw eigen BV? In dat geval kan dit overgebrachte kapitaal ook worden betrokken bij de keuzemogelijkheden voor het pensioen in eigen beheer. Als u na het overbrengen van het kapitaal besluit om in 2017 (of 2018 of 2019) af te kopen, moet u belasting betalen over dat kapitaal zonder dat daar de korting op wordt toegepast.