Meer duidelijkheid over vervallen minimumlooptijden

In januari berichtten we u dat de minimumlooptijden van 15 en 20 jaar voor het belastingvrij in box 1 benutten van een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) of een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) geheel zouden vervallen. Toen was echter nog niet duidelijk per wanneer dit zou gebeuren.

Inmiddels is die duidelijkheid er wel: de minimumlooptijden zijn sinds 1 april 2017 geheel vervallen. Wel blijft vereist dat u de vrijgestelde uitkering uit een KEW, BEW of SEW gebruikt voor de aflossing van uw eigenwoningschuld.

Ook voor kapitaalverzekeringen

Daarnaast wordt de werking van de maatregel uitgebreid naar kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten tussen 1 januari 1992 en 14 september 1999. Ook van deze polissen zijn de minimumlooptijden sinds 1 april 2017 vervallen. De uitkering van deze kapitaalverzekeringen hoeft echter niet te worden aangewend voor de aflossing van een eigenwoningschuld. Dat was al zo en dat blijft dus zo.

Aanvullende maatregel

Er is nog een andere aanvullende maatregel getroffen die betreft de eis dat er van de box-1-vrijstelling slechts gebruik kan worden gemaakt als gedurende de gehele looptijd jaarlijks premie of inleg is betaald. Hierdoor zouden polissen met een looptijd van 30 jaar die na 20 jaar premievrij worden gemaakt, niet voldoen aan de eisen van de vrijstelling. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor polissen waarbij bij aanvang al een verkorte premieduur van 20 jaar is overeengekomen. Voor deze gevallen is er de volgende tegemoetkoming: personen bij wie de polis op 8 februari 2017 voorziet in de (contractuele) mogelijkheid om de polis na ten minste 15 jaar premiebetaling premievrij te maken – en die hiervan gebruikmaken of gebruik hebben gemaakt – worden geacht jaarlijks premie te hebben betaald gedurende de looptijd. Hierdoor kan het vervallen van de minimumlooptijden en daarmee de box-1-vrijstelling ook bij deze polissen worden benut.

Let op

Het bovenstaande is een fiscaal verhaal. U kunt echter van deze fiscale mogelijkheid alleen gebruikmaken als uw bank of verzekeraar hieraan wil meewerken. Zij moeten immers toestemming verlenen aan het vervroegd aflossen. Er is met banken en verzekeraars afgesproken dat zij u concreet zullen infomeren over de gevolgen die het benutten van de vrijstelling door het vervallen van de minimumlooptijden voor u heeft. De verwachting is dat voor veel mensen met een KEW dit zeker niet voordelig is. Het is sowieso verstandig om een financieel adviseur in te schakelen als u overweegt om van het vervallen van de minimumlooptijden gebruik te maken. Zij kunnen precies berekenen of dit in uw concrete geval wel of niet voordelig is.