Buitenlandse boetes niet meer aftrekbaar

Nederlandse boetes waren al niet aftrekbaar van de winst. Met ingang van dit jaar zijn ook buitenlandse boetes niet meer aftrekbaar van de winst.

Deze wijziging betreft alle buitenlandse boetes, waaronder ook verkeersboetes, mededingingsboetes en milieuboetes. Ook schikkingen (ter voorkoming van strafrechtelijke procedures) vallen binnen het bereik van deze bepaling. Ook buitenlandse boetes die vergelijkbaar zijn met bestuurlijke boetes in Nederland zijn niet meer aftrekbaar.

Let op

Er geldt een uitzondering op de niet-aftrekbaarheid van de buitenlandse boetes. Als de geldboete wordt opgelegd voor vergrijpen die het Nederlandse rechtsbestel niet kent en waarvan de strafbaarheid evident strijdig is met de Nederlandse rechtsorde, kan de geldboete toch in aftrek worden gebracht. Dit geldt ook wanneer in het geheel geen sprake is geweest van een behoorlijke rechtspleging in het buitenland.