Voorkom bijbetalen vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting over het jaar 2015, dat kan natuurlijk bij ons!

Hiermee voorkomt u namelijk dat uw BV een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als u na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt u het risico daarover (bij de huidige rentestand) maar liefst 8,05% belastingrente in rekening gebracht te krijgen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt namelijk sinds 1 april 2014 vastgesteld op de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van 8%. Deze wettelijke rente bedraagt met ingang van 1 januari 2015 dus 8,05%.