Proeftijd en concurrentiebeding

Arbeidscontracten met een duur van 6 maanden of korter mogen sinds begin dit jaar geen proeftijd meer bevatten. 

U kunt als werkgever deze regel omzeilen door een iets langer contract dan 6 maanden af te sluiten of door tijdelijk uitzendkrachten in te zetten.

Een andere wijziging die op 1 januari 2015 in werking is getreden, is het verbod om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk arbeidscontract. De duur van het tijdelijk contract is hiervoor niet relevant.

Hierop wordt slechts één uitzondering toegestaan. Alleen als u in de overeenkomst (uitvoerig) formuleert dat sprake is van een zwaarwichtig bedrijfsbelang en dit komt achteraf ook vast te staan, dan is opname van een concurrentiebeding in een tijdelijk arbeidscontract nog wel toegestaan.