ANBI-status geschrapt bij 8.700 instellingen door fiscus

Sinds 2008 zijn er al zo’n 8.700 ANBI-statussen van goede doelen ingetrokken door de Belastingdienst. Dit bleek uit antwoorden op Kamervragen. Doordat nu ook de online publicatievereisten gelden, moeten de Algemeen Nut Beogende Instellingen opletten om hun fiscale voordelen behouden.

De fiscus houdt ongeveer 65.000 ANBI’s in de gaten. Ze controleren onder meer op de verplichting dat de instelling informatie over zichzelf openbaar maakt op haar website. Dit houdt in:

  • Algemene informatie over de ANBI
  • De samenstelling van het bestuur (inclusief de namen)
  • Informatie over de doelstelling
  • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
  • Het beloningsbeleid
  • Een actueel verslag van de activiteiten
  • De jaarrekening met toelichting hierop

De ANBI-status kan bijvoorbeeld worden ingetrokken wanneer er uit onderzoek blijkt dat de instelling een niet-algemeen nuttig doel voor ogen heeft. Dit kan zelfs met terugwerkende kracht. Ook voor degene die geld heeft geschonken aan de instelling is het belangrijk om in de gaten te houden want als deze instelling de ANBI-status verliest dan zijn giften hieraan niet meer fiscaal aftrekbaar. Uitzondering hierop is wanneer de schenker er op het moment van doneren op mocht vertrouwen dat ANBI terecht op de lijst stond.