De (on)macht van de partner bij omzetting DGA-pensioen

Vorig jaar kwam er een einde aan de pensioenopbouw in eigen beheer. U kreeg drie mogelijkheden voor de bestaande pensioenaanspraken. Eén van die mogelijkheden is de omzetting van de pensioenaanspraken in een oudedagsverplichting (ODV).

Wilt u van deze optie gebruikmaken, dan heeft u daarvoor de toestemming nodig van uw partner en eventuele expartner(s). Maar hij/zij kan niet altijd zomaar weigeren, zo bleek onlangs in een zaak van een DGA die haar pensioenaanspraken wilde omzetten in een ODV. Haar man, met wie zij in een echtscheidingsprocedure was verwikkeld, weigerde in te stemmen met deze omzetting. De rechter besliste echter dat de man op basis van redelijkheid en billijkheid moest meewerken aan de omzetting. Door de omzetting zou de pensioenvoorziening op de balans dalen en het eigen vermogen stijgen. Hierdoor zou de waarde van de aandelen toenemen, waar de man ook van zou profiteren. De rechter vindt het verder onredelijk dat de man (door zijn weigering) de vrouw belet om gebruik te maken van een wettelijke oplossing voor haar pensioenproblematiek.