ODV naar uw partner; pas uw testament aan!

Wanneer u overlijdt en u heeft uw pensioen in eigen beheer omgezet in een ODV, dan behoort uw ODV tot uw nalatenschap. Hierdoor moet uw partner erfgenaam worden, wil hij/zij na uw overlijden recht krijgen op uw ODV-aanspraken. Dit betekent in de praktijk dat u uw testament hierop omzetting zou de pensioenvoorziening op de balans dalen en het eigen vermogen stijgen. Hierdoor zou de waarde van de aandelen toenemen, waar de man ook van zou profiteren. De rechter vindt het verder onredelijk dat de man (door zijn weigering) de vrouw belet om gebruik te maken van een wettelijke oplossing voor haar pensioenproblematiek moet inrichten. De ODV-aanspraak wordt daarin dan aan uw partner gelegateerd. Voorwaarde is wel dat uw partner ook erfgenaam is. Voor de praktijk zou het een veel betere oplossing zijn als u uw partner mag aanwijzen als begunstigde voor de uitkeringen na overlijden. Zo gebeurt dat ook bij een lijfrente, maar zo is het nu (nog) niet geregeld bij een ODV.