Dit jaar uw pensioen afkopen met 25% korting

Een andere mogelijkheid voor uw in eigen beheer opgebouwde pensioen is afkoop met een korting. Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk.

Kiest u er dit jaar voor om uw pensioenaanspraken af te kopen, dan ontvangt u een bedrag ineens in plaats van de jaarlijkse uitkeringen vanaf uw pensioendatum. Over dit bedrag ineens moet u belasting betalen, maar u krijgt een korting van 25%.

Koopt u af in 2019? Dan bedraagt de korting nog maar 19,5%. De korting wordt berekend over de afkoopwaarde van uw pensioenvoorziening. Maar was de fiscale waarde van uw pensioenvoorziening op 31 december 2015 lager dan de afkoopwaarde, dan wordt de korting verleend over het bedrag van de voorziening eind 2015. De afkoopwaarde is de fiscale waarde van uw pensioenvoorziening op het afkoopmoment. U hoeft geen revisierente te betalen, maar uw bv moet wel loonbelasting inhouden en afdragen.