Percentages overgangsregeling afschaffing landbouwregeling bekendgemaakt

De Belastingdienst en LTO Nederland hebben afspraken gemaakt over de percentages die u kunt gebruiken om de herzienings-btw te bepalen van agrarische producten in opslag, veldinventaris en verbruiksvee.

Maakte u voor 1 januari 2018 gebruik van de landbouwregeling, dan kon u de btw bij de aanschaf van goederen en diensten niet in aftrek brengen. Er is echter bij de afschaffing van de landbouwregeling een overgangsregeling getroffen waardoor dit alsnog (deels) kan, mits u de goederen en diensten voor btw-belaste prestaties gebruikt. Ook moet u beschikken over aankoopfacturen die voldoen aan de factuurvereisten.

Welke agrarische producten

In de lijst met agrarische producten zijn percentages opgenomen voor die categorieën goederen (producten), waarvan de branche heeft aangegeven dat het feitelijk onmogelijk is om de herzienings-btw te berekenen. Het gaat hierbij dus om agrarische producten in opslag, veldinventaris en verbruiksvee.

Voor wat betreft (jong) melkvee, fruiten asperge-opstanden en druivenranken neemt de Belastingdienst nog steeds het standpunt in dat de btw niet kan worden herzien. Hiervoor wordt het oordeel van de hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, afgewacht in een lopende procedure hierover.

Tip
Dien in voorkomend geval tijdig een bezwaarschrift in tegen uw (eigen) btw-aangifte. Hiermee stelt u uw rechten veilig, zodat u bij een gunstig oordeel van de Hoge Raad alsnog de btw kunt herzien voor (jong) melkvee, fruit- en aspergeopstanden en druivenranken. Als u hulp nodig hebt hiermee dan zijn wij u uiteraard graag van dienst!