Privévermogen erfgenaam vanaf 1 september 2016 beter beschermd

Per 1 september 2016 bent u beter beschermd bij zuivere aanvaarding van een nalatenschap. Dan treedt namelijk het daartoe strekkende wetsvoorstel in werking dat de Eerste Kamer heeft aangenomen.

Er is pas sprake van zuivere aanvaarding als goederen van de nalatenschap worden verkocht of op een andere wijze worden onttrokken aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een uitzonderingsclausule, die uw privévermogen beschermt tegen onverwachte schulden van de nalatenschap. U kunt op grond van deze clausule de kantonrechter verzoeken om bescherming van uw privévermogen.

Let op
Bent u erfgenaam, dan kunt u onder de huidige regelgeving een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden. In het laatste geval bent u alleen met het geërfde vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding bent u dat ook met uw privévermogen. Zuiver aanvaarden is eerder aan de orde dan u misschien denkt. U kunt al onbewust zuiver aanvaarden door spullen van de erflater mee te nemen of door een schuld van de erflater te erkennen.