Gewijzigde bijdragen Zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is uitsluitend een werkgeverslast. De werkgeversbijdrage wordt verlaagd van 6,75% in 2016 naar 6,65% in 2017.

Bepaalde uitkeringsgerechtigden en de directeur-grootaandeelhouder die niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, betalen ook een lagere Zvw-bijdrage dan vorig jaar, namelijk 5,40% (in 2017) in plaats van 5,50% (in 2016).

U berekent de Zvw-bijdrage over het loon maar maximaal over het maximumpremieloon van € 53.697 (in 2016: € 52.763).