Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2017 verder aangescherpt

Volgend jaar worden de bijtellingscategorieën voor de (lease)auto van de zaak verder aangescherpt. Er bestaan vanaf 2017 nog slechts twee bijtellingscategorieën van 4% voor nul-emissieauto’s en 22% voor alle andere auto’s van de zaak. Deze bijtellingspercentages gelden voor nieuwe auto’s waarvan het kenteken op of na 1 januari 2017 voor het eerst op naam is gesteld. Het hiernavolgende geldt zowel voor ondernemers als voor werknemers die rijden in een auto van de zaak.

Nul-emissieauto

De bijtelling voor het privégebruik van de nul-emissieauto van de zaak blijft 4% tot en met 2018. Vanaf 2019 wordt het bijtellingspercentage 22% voor de nul-emissieauto met een catalogusprijs van € 50.000 of meer, tenzij de auto uitsluitend op waterstof rijdt. Dit hogere percentage is van toepassing op het meerdere boven € 50.000.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
De bijtelling voor een nieuwe elektrische auto van bijvoorbeeld € 80.000 bedraagt vanaf 2019 € 8.600, namelijk 4% bijtelling over € 50.000 is € 2.000 plus 22% over € 30.000 is € 6.600. Dit is 10,75% van de cataloguswaarde.

Overgangsrecht met mogelijkheden

Rijdt u in een (zeer) zuinige (bestel) auto van de zaak? In dat geval heeft u een bijtelling wegens het privégebruik van 0%, 4%, 7%, 14%, 15%, 20% of 21%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw (bestel)auto. U kunt gedurende maximaal 60 maanden (vanaf de 1e tenaamstelling) het bestaande bijtellingspercentage behouden. Dit staat in overgangsrecht dat voor de meeste berijders gunstig uitpakt. Heeft u met uw huidige auto van de zaak een groot deel van de 60-maandentermijn nog niet benut, dan is het meestal voordeliger om deze termijn van maximaal 60 maanden eerst uit te rijden, voordat u overgaat tot vervanging van de auto, tenzij u overgaat van een (zeer) zuinige auto naar een nul-emissieauto.

Uw (lease)contract loopt bijna af

Loopt het (lease)contract van uw huidige auto bijna af, dan kan vervanging in 2016 van de huidige (lease) auto toch zinvol zijn. U krijgt dan voor de nieuwe auto weliswaar een hogere bijtelling van 4%, 15% of 21% dan u nu heeft (tenzij u in een nog zuiniger auto gaat rijden dan u nu rijdt). Maar doordat u die bijtelling dan weer 60 maanden mag behouden, kan dit toch voordeliger zijn dan wanneer u na 1 januari 2017 uw auto vervangt. De bijtellingspercentages zijn dan immers hoger dan in 2016.

Niet gunstig voor onzuinige auto’s

Het overgangsrecht pakt niet gunstig uit als u in een auto rijdt, waarvoor een bijtelling van 25% geldt. Per 1 januari 2017 gaat het algemene bijtellingspercentage voor het privégebruik van een auto van de zaak van 25% naar 22%, maar dit geldt niet voor de auto’s van de zaak met een bijtelling van 25% die al eerder voor het eerst te naam zijn gesteld in het kentekenregister. Deze auto’s behouden de resterende looptijd van 60 maanden (vanaf de 1e tenaamstelling) nog het hogere bijtellingspercentage van 25%. Wilt u na 1 januari 2017 niet (per se) in een milieuvriendelijke auto rijden maar wel een lagere bijtelling? In dat geval zult u uw huidige auto na 1 januari 2017 zo snel mogelijk moeten vervangen. Voor de vervangende auto geldt dan een bijtellingspercentage van 22%.