Zorg voor zakelijke borgstellingsvergoeding

U kunt borg staan voor een schuld van uw BV. Als de BV de schuld  niet kan voldoen, kan de bank de borgstelling inroepen. Heeft u de schuld van uw BV voldaan, dan krijgt u een regresvordering op uw BV. U kunt echter vervolgens het verlies op de regresvordering alleen aftrekken van uw inkomen als de borgstellingsovereenkomst zakelijk tot stand is gekomen. Die zakelijkheid blijkt uit een redelijke vergoeding voor het risico dat u loopt als borgsteller. Dat is een vergoeding die een onafhankelijke derde zou eisen als hij hetzelfde risico zou lopen als u. Wilt u borg staan voor een lening van uw BV? Zorg er dan voor dat u een zakelijke borgstellingsvergoeding opneemt in de borgstellingsovereenkomst.