Fiscale afschrijvingsbeperking: wat is de impact?

Bij het beoordelen of er sprake is van fiscale winst hoeft er geen rekening te worden gehouden met de fiscale afschrijvingsbeperking op gebouwen. Echter, wanneer men een VPB-aangifte gaat verzorgen moet men hier wel rekening mee houden!

Afschrijvingsbeperking geldt alleen voor zaken die fiscaal gezien als bedrijfsmiddel worden aangemerkt bijvoorbeeld een gemeentelijke parkeergarage of eigen kantoorpand. Activiteiten bij het grondbedrijf van de gemeente worden niet geraakt door de fiscale afschrijvingsbeperking. Enerzijds omdat de grondexploitatie bij gemeenten fiscaal als voorraad wordt gezien en anderzijds omdat er niet kan worden afgeschreven op deze grond.

Wanneer is voldaan aan alle materiële ondernemingscriteria en geen vrijstelling van toepassing is, kan de afschrijvingsbeperking effect hebben. Deze beperking is alleen van toepassing op de gebouwen maar ook niet voor alle onroerende goederen. Onder dit begrip gebouw vallen alle zaken welke door mensen betreed kunnen worden en zijn voorzien van wanden en een dak. Grote installaties zoals een gemeentelijke haven vallen hier dus niet onder. Een ander voorbeeld is dat een gymzaal wel kan worden geraakt door de maatregel maar een sportveld weer niet.