Toets het gebruikelijk loon

Met ingang van 2015 wijzigt de gebruikelijk-loonregeling voor de DGA. Het is aan te raden om te toetsen of de gebruikelijk-loonregeling goed wordt toegepast. 

Het gebruikelijk loon is in 2015 het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, of met het lichaam verbonden lichamen;
  • € 44.000,-

Bestaande afspraken over de hoogte van het gebruikelijk loon met de Belastingdienst waarbij een gebruikelijk loon gelijk aan of lager dan het standaardbedrag is afgesproken, worden niet collectief opgezegd. Alleen overige afspraken worden opgezegd. Voor die afspraken geldt overigens dat de inhoudsplichtige de afspraak mag blijven toepassen mits het afgesproken loon wordt verhoogd tot 75/70e van het loon in 2014 en de feiten en omstandigheden gelijk blijven.

Let op

Indien u geen gebruikelijk loon opgeeft riskeert u een boete van 50% over de niet ingehouden loonheffing.