U bepaalt straks wat noodzakelijk is

U als werkgever bepaalt per 1 januari 2015 of er sprake is van noodzaak bij een beperkt aantal voorzieningen voor uw werknemers.

Hierbij moet u denken aan voorzieningen zoals gereedschappen, computers, mobiele communicatieapparatuur en dergelijke apparatuur. Indien u als werkgever het noodzakelijk vindt dat de werknemer de voorziening tot zijn beschikking heeft en dat de werknemer die voorziening ook daadwerkelijk gebruikt bij zijn werk, dan kan dat onder de werkkostenregeling onbelast aangeboden worden.

Tablets, telefoons en computers die werknemers zonder meer nodig hebben om hun werk goed te doen, kunnen straks dus onbelast worden verstrekt.