Faillissement in zicht, blijf correct handelen

Ook als het faillissement van uw BV niet meer af te wenden is moet u als DGA (directeur-grootaandeelhouder) netjes blijven handelen. U moet bijvoorbeeld geen onverplichte transacties meer doen die voor de schuldeisers van de BV nadelig zijn.

Straks heeft de curator het voor het zeggen en kan hij deze rechtshandelingen alsnog vernietigen en u als DGA kan onbehoorlijk bestuur worden verweten. Een betaling wordt onverplicht genoemd als de BV geen juridische verplichting heeft om die transactie te doen dus ook handelen om ‘redden wat er te redden valt’.