Let op de correctie-RDA-beschikking

U kunt in 2015 kosten en/of investeringen via de RDA (aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk) voor 60% aftrekken van de fiscale winst indien u voldoet aan de voorwaarden. Let wel op het feit dat u geconfronteerd kunt worden met een correctie-RDA-beschikking.

Hoe ziet de correctie-RDA-beschikking eruit voor ondernemers?

  • Indien de gerealiseerde S&O-uren of de kosten en uitgaven lager zijn dan die in de RDA-beschikking zijn opgenomen, ontvangt u een correctie-RDA-beschikking waarin het verschil wordt gecorrigeerd.
  • Indien de gerealiseerde S&O-uren of de kosten en uitgaven hoger zijn dan die in de RDA-beschikking zijn opgenomen, dan verandert er niets. Het oorspronkelijke RDA-bedrag kan niet worden verhoogd.

U ontvangt maximaal één correctie-RDA-beschikking per jaar. In de correctie-RDA-beschikking staat een correctiebedrag.

Let op

De correctie dient ten bate van de winst te worden gebracht in de aangifte. De dagtekening van de correctie-RDA-beschikking is bepalend voor het jaar waarin dit bedrag in de aangifte verwerkt moet worden. Een onjuiste verwerking kan leiden tot extra belastingheffing en een fiscale boete.