Recht op extra investeringsaftrek?

Doet u aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O)? In dat geval kunt u naast de S&O-aftrek mogelijk ook gebruikmaken van de Research & Development Aftrek (RDA).

Ondernemers met een S&O-verklaring hebben recht op een aanvullende investeringsaftrek (RDA) in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

In 2015 is 60% van de exploitatie- en investeringskosten voor onderzoek en ontwikkeling aftrekbaar van de winst. De aftrek is bedoeld voor directe kosten van R&D, niet zijnde loonkosten. De aanvraag voor RDA dient u in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Let op

Zorg dat u de aanvraag tijdig indient! Houdt u er rekening mee dat er minstens 1 kalendermaand moet zitten tussen de aanvraag en de start van de RDA-werkzaamheden van uw S&O-werknemers. Een aanvraag in januari geldt dus voor RDA-werkzaamheden die starten vanaf 1 maart in dat jaar. Deze minimumtermijn geldt overigens niet voor de RDA-werkzaamheden van de ondernemer zelf.