Per 1-1-2016 in een BV? Regel een voorovereenkomst

Als uw eenmanszaak boven verwachting goed draait kunt u overwegen om uw zaak om te zetten naar een BV.  Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016, als de goede bedrijfsresultaten aanhouden. In dat geval moet u deze maand een intentieverklaring of voorovereenkomst opstellen om de mogelijkheid van omzetting in de BV per 1-1-2016 veilig te stellen, uiteraard kunnen wij dit voor u verzorgen. Let op: U moet de ondertekende intentieverklaring of voorovereenkomst ‘tot geruisloze omzetting per 1 januari 2016 van de eenmanszaak in de BV’ uiterlijk op 30 september 2016 bij de Belastingdienst laten registreren, haast is dus geboden!