Knoop doorgehakt pensioen in eigen beheer

Het gaat dan toch gebeuren: het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Als het aan de staatssecretaris ligt al met ingang van 1 januari 2017.

Het wetsvoorstel wordt met Prinsjesdag ingediend. Dit staat in een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 1 juli jl. Opmerkelijk genoeg staat hij in deze brief toch een periode van drie jaar toe, waarbinnen u de mogelijkheid krijgt om uw pensioen af te kopen. Bij afkoop in 2017 geldt een korting op de grondslag (de fiscale waarde van het opgebouwde pensioen) van 34,5%. In 2018 is de korting 25% en in 2019 19,5%. De kortingen komen in de plaats van de 30% korting die de staatssecretaris in het voorjaar nog voorstelde. Wordt niet afgekocht, dan kunt u overstappen op een spaarvariant.

Spaarvariant

Bij de spaarvariant zet u uw pensioenrechten tegen de fiscale waarde om in een spaarreserve in eigen beheer. Na de omzetting kunt u dan geen pensioen meer opbouwen. De reserve groeit dan alleen nog aan door rentebijschrijving. U krijgt dan vanaf uw pensioendatum uitkeringen uit de spaarreserve.

Geen toestemming partner

Stemt uw partner niet in met de afkoop of met de overstap naar de spaarvariant? Dan worden in de visie van de staatsecretaris de eigen-beheeraanspraken bevroren.