Zijn uw algemene voorwaarden van kracht?

Als verkopende partij moet u uw afnemer (koper) voldoende in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Doet u dat niet op de juiste wijze, dan blijven de algemene voorwaarden buiten toepassing. In dat geval maken de voorwaarden namelijk geen deel uit van de gesloten overeenkomst.

De koper neemt kennis van de algemene voorwaarden wanneer u deze aan hem/haar overhandigt. Pas wanneer dat niet kan, moet u de voorwaarden op een andere wijze kenbaar maken aan de koper. De praktijk laat zien dat deze informatieplicht nogal eens in de vergetelheid geraakt. Dat gebeurt vooral wanneer koper en verkoper al jaren zakendoen met elkaar, waarbij orders vaak digitaal of telefonisch worden geplaatst.

Tip

Algemene voorwaarden zijn gestandaardiseerde afspraken. Hiervoor lenen zich uiteraard vooral afspraken die bij vrijwel elk contract moeten worden gemaakt, zoals afspraken over:

  • de totstandkoming van de overeenkomst;
  • de leveringstermijnen;
  • de prijzen;
  • de betalingswijze;
  • de verzuim- en schadeplichtigheid van de wederpartij;
  • het eigendomsvoorbehoud;
  • de incasso;
  • de beperking (of uitsluiting) van aansprakelijkheid (exoneratie).